Søknadsfrist for kulturskolen 1. juni

Ønsker du å bli elev ved kulturskolen bør du søke nå. For de minste har vi tilbud om musikklek, rytmehuset, musikkstart og korsang. I tillegg underviser vi i piano- og strykeorkester, drama/teaterlek, animasjon, visuelle kunstfag, skapende skriving med mer.

Kulturskolen skal være et kunstnerisk og kulturelt veksthus med verdi for den enkelte og for fellesskapet. Vi prøver å tilrettelegge for den enkelte elevs kunstneriske og estetiske utvikling og legger  kontinuerlig vekt på utfoldelse, formidling og glede.

Samspill

Vi legger vekt på samspill og samarbeid, i og på tvers av instrumentgruppene. Hensikten med dette er å gi ny inspirasjon, en opplevelse av å ta i bruk flere musikalske uttrykk og utnytte sin kreativitet.

Kulturskolen ønsker å

  • gi elevene opplæring i samsvar med egne evner og forutsetninger
  • utvikle elevens kunstneriske og skapende evner. Fremme forståelse for kunst som en allmennmenneskelig uttrykksform
  • utvikle elevens evner og anlegg ut fra den enkeltes forutsetninger
  • være en ressurs for skolen og kulturlivet
  • legge til rette for samhandling på tvers av kunstfagene

Undervisningstilbud

Her kan du finne alle våre undervisningstilbud.

Søknad

Søknadsfristen er 1. juni 2017

Lenke til søknadsskjema

For mer informasjon, kontakt kulturskolen