Temaplan Nordre Follo kommune: åpent møte

Kommunene Oppegård og Ski inviterer lag, foreninger og privatpersoner til møte 29. mai om oppstart av arbeidet med temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2018–2030.

Praktisk informasjon

Tid: mandag 29. mai kl. 18.00–21.00 m/ enkel bevertning

Sted: Langhuset, Gamle Vevelstadvei 34, 1405 Langhus

Program

– Åpning av ordfører Thomas Sjøvold

– Informasjon om planprosessen

– Foredrag og prosessledelse av Tom Åge Myhren. Han høster mye ros for sine oppdrag både som prosessleder og foredragsholder. Han er profesjonell livsgnistrer og har i 13 år levert foredrag, prosessledelse, idé – og konseptutvikling. 

– Innspill og oppstart av planarbeidet

Meld deg på til:

anne.b.hogstad@ski.kommune.no

innen fredag 19. mai 2017.

Velkommen!