Sterk kritikk av planforslaget

Planforslaget for Politiets nasjonale beredskapssenter er lagt ut på høring. Onsdag vedtok et enstemmig Formannskap en sterk kritisk høringsuttalelse.

Oppegård kommune mener at planforslaget som er sendt ut på høring, ikke bør godkjennes.

- Vi aksepterer at det bygges, men ikke den måten det gjøres på, sa ordfører Thomas Sjøvold i formannskapet på onsdag. Han pekte på at staten må forholde seg til de samme regler som alle andre, i dette tilfellet kommuneplanen for Ski som har andre regler for støy enn det som ligger i denne planen.

Ønsker å bygge inn skytebanen

Ordførerens klare ønske var at det bevilges mer penger slik at skyteaktivitetene kan bygges inn.
- Det vil være en god løsning for oss, men også en god løsning for beredskapssenteret som kan bruke anlegget så mye de vil, sa ordføreren. I dag bygges jo innendørshaller med skiløyper, som på Lørenskog, så da burde det være mulig å få det til her, la han til.  

Høringsuttalelsen støtter også Østfold fylkeskommunes innspill om å flytte helikopterdelen av senteret til Rygge.

Et enstemmig formannskap vedtok høringsuttalelsen.

Vil du sende innspill til planen?

Se tips til hvordan du kan skrive høringsuttalelse!

Fra Formannskapets møte onsdag 14. juni 2017.