Høringer – arbeid med kommuneplan og nye lysløyper

Oppegård kommune har startet arbeidet med ny kommuneplan og planarbeid for nye lysløyper i Oppegård nord.

Kommuneplanen

Oppegård kommune varsler nå oppstart av arbeidet med kommuneplan for perioden 2018 - 2030. Målet med planarbeidet er å utarbeide et felles plangrunnlag for nye Nordre Follo kommune.

Planprogrammet beskriver blant annet formålet med planarbeidet, planprosessens frister, deltakere, opplegg for medvirkning og hvilke tema det skal jobbes med videre.

Nye lysløyper i Oppegård nord

Målet med reguleringen er å legge til rette for forlengelse av lysløypenettet nordover, knytte sammen Oppegårds lysløypenett med lysløypa på Grønliåsen i Oslo kommune og lysløypenettet i Ski kommune. I tillegg er målet å se på mulighetene for utfartsparkering til lysløypenettet.

Her ser du varsel om arbeidet med ny kommuneplan 

Her ser du varsel om planarbeid for nye lysløyper