Oppegård kommunes manntall

Manntallet er lagt ut til offentlig ettersyn fram til valgdagen. Det er registrert bostedsadresse pr. 30. juni 2017 som avgjør hvor du kan stemme på valgdagen.

Manntallet er lagt ut til offentlig ettersyn på rådhuset, Kolbotnveien 30. Tlf. 66 81 90 90.

I følge valgforskriften skal valgstyret oppdatere manntallet så langt opp til valgdagen som praktisk mulig, med sikte på å få flest mulig velgere ført inn i rett manntall.

I praksis betyr dette at søknad om retting i manntallet må være kommet til valgstyret
innen 8. september 2017.

Vi viser til valgloven §§ 2-1 til 2-7 og valgforskriften § 1 og 2 om grunnlag for oppdatering av manntallet.

Valgloven    
Valgforskriften  

Søknad om endring sendes:

Oppegård valgstyre
v/ formannskapskontoret
Postboks 510
1411 Kolbotn
 

Kristin Holler
Valgstyrets sekretær