Høstens pårørendeskole

Kommunene i Follo og Follo Demensforening arrangerer kurs for pårørende til personer med demenssykdom med start onsdag 20. september.

Vi vet at når et familiemedlem rammes av en demenssykdom, får det konsekvenser for de pårørende i stor grad. Erfaring har vist at en av de tingene pårørende etterspør mest, er kunnskap om sykdommen og hvordan takle hverdagen.

Målsetting

 • å gi pårørende til mennesker med demens økt kunnskap om demenssykdommene
 • å gi grunnlag for at pårørende bedre kan takle sin situasjon i forhold til nær familie og venner
 • å øke kunnskap om samhandling med mennesker med demens og derved bedre kvaliteten på samværet med personene med demens både i hjemmesituasjonen og på institusjon
 • at pårørende blir i stand til å stille krav på en profesjonell måte i forhold til behandlingsapparatet, politikere osv.
 • bidra til å bearbeide pårørendes sorg- og tapsopplevelser

Innhold

 • sykdomslære
 • kommunikasjon
 • praktiske tips i hverdagen
 • pårørendes reaksjoner
 • velferdsteknologi
 • møte med hjelpeapparatet
 • andre nyttige tiltak

Hvem kan delta?

Pårørende som bor eller har sin med demenssykdom, i en av Follokommunene.

Arbeidsform

De enkelte møtene legges opp med innledende undervisning og påfølgende samtalegruppe. Hver samtalegruppe har veileder med fagkompetanse.

På pårørendeskolen vektlegger vi åpenhet i trygge omgivelser. Fortrolige opplysninger som kommer frem, skal forbli mellom deltakerne.

Praktisk informasjon

Opplegget går over fire onsdager én gang i uken kl. 18.00 - 21.00. Onsdag 20. og 27. september, samt 11. og 18. oktober (ikke i høstferien uke 40).

Pris kr 300,- pr. deltager for hele kurset, enkel servering. Kurset holdes på Solborg bo- og aktivitetssenter, Eikjolveien 1, 1400 Ski.

Mer informasjon og påmelding

Heidi B. Larsen, Bjørkås sykehjem, Postboks 510, 1411 Kolbotn, mobil 922 79 792 eller på e-post til: Heidi Borgen Larsen

Påmeldingsfrist: 1.september 2017

Pårørendeskolen brosjyre med påmeldingsslipp