Faktura om vann- og avløpsgebyrer

For de fleste blir sluttsummen på fakturaen ganske lik som tidligere. Årsgebyret blir todelt, hvor en fast del skal gjenspeile verdien til vann- og avløpsanlegget, og den andre delen er variabel etter forbruk.

Det innføres også en vannmålerleie, som skal dekke kommunens kostnader for innkjøp, drift og vedlikehold/kontroll av måleren. Dette kommer istedenfor at hver enkelt betaler en engangssum for vannmåleren når den settes inn. Alle vannmålere skal byttes ut og alle må ha en vannmåler innen 2020. Fakturaen inneholder også andre kommunale avgifter.

Her kan du se et eksempel på en faktura 

Uten vannmåler

Eiendommer uten vannmåler har ikke denne avregningen, men stipulert etter areal. Endringen for disse abonnentene er at forbruk pr. m2 er endret fra 2,5 m3 til 1,5 m3/m2.