Velkommen til skolestart mandag 21. august

Mandag 21. august er det skolestart for alle elever på barne- og ungdomsskolene i Oppegård. Her finner du oversikt over oppmøtetider ved de ulike skolene.

Oppmøtetider ved barneskolene

Barneskole 1. trinn 2.-7. trinn
Greverud skole kl. 10.00 kl. 09.00
Kolbotn skole kl. 10.00 kl. 09.00
Tårnåsen skole kl. 10.00 kl. 09.00
Vassbonn skole kl. 10.00 kl. 09.00
Østli skole kl. 10.00 kl. 09.00
Sofiemyr skole kl. 10.00 kl. 09.00

Oppmøtetider ved ungdomsskolene

Ungdomsskole 8. trinn 9.-10. trinn
Flåtestad skole kl. 09.00 kl. 09.30
Hellerasten skole kl. 09.00 kl. 09.30
Ingieråsen skole kl. 09.00 kl. 09.30
Fløysbonn skole kl. 09.00 kl. 09.30

 

Oppegård kvalifiseringssenter (OKS)

Felles oppstartsmøte for norskkurs og grunnskole i sal 2 i Kolben kl. 09.00. Deltakere som er med på spesialundervisning starter etter individuell avtale.