Utvidet klagefrist for Kolbotnplanen

På grunn av feil ved utsendelse av meldingen om vedtatt områdeplan for Kolbotn sentrum, utvides klagefristen til 25. mai 2017.

Melding om vedtak ble ved en feil bare sendt til adressater som ikke har reservert seg mot reklame. Melding om vedtak av Kolbotnplanen blir derfor sendt ut på nytt med klagefrist 25. mai 2017.

Merk: Brevet går til alle adressater, også de som fikk brevet ved forrige utsendelse.

Her ser du dokumentene for den vedtatte områdereguleringen for Kolbotn sentrum.