Møte om rus for tenåringsforeldre

Etter politiaksjonen i Follo for noen dager siden sitter mange tenåringsforeldre igjen med behov for informasjon. Vi inviterer alle tenåringsforeldre til møte 18. april, der dere kan komme med innspill og stille spørsmål.

Mottatt flere henvendelser

Politiet og kommunen har mottatt flere henvendelser fra foreldre som trenger veiledning og svar på spørsmål rundt russituasjonen i Oppegård – om ulike typer rusmidler, relevante tilbud i kommunen for ungdom og foreldre og hvor veien kan gå videre.

Det er viktig for oss at dere foreldre vet om de ulike tilbudene og tiltakene som er tilgjengelig for ungdommene deres. Dere skal vite hvor dere får informasjon og hjelp, og hvordan vi jobber med og ut mot ungdom i kommunen.

Etter innleggene i møtet får dere derfor møte nøkkelpersoner fra kommunen og andre støttefunksjoner som jobber med ungdommer og rusproblematikk.

Velkommen!

Her finner du program for møtet.

Tid og sted

Kolben kulturhus, sal 1
Tirsdag 18. april kl. 19.00–21.00