Hogst i skogen ved Østli skole

Viken skog AS skal felle trær for Oppegård kommune i skogen ved Østli skole. Det er en del hogstmoden skog i området som vi ønsker å avvirke.

Store løv- og furutrær skal få stå. Verneverdige naturtyper og kulturminner innenfor området vil ikke bli berørt av hogsten. Vi vil ikke kjøre i stier, men stiene må krysses noen steder.

Kvisten vil bli liggende delvis i hauger rundt i hogstområdet, og noe vil bli brukt som underlag for maskiner for å skåne skogbunnen. Når hogsten er ferdig vil vi vurdere behovet for rydding.

Hogsten vil etter planen vare frem til påske. Her kan du se en oversikt over hogstområdet.

Har du spørsmål om arbeidet, kontakt virksomhet UTE på tlf. 66 81 90 90 eller på e-post til UTE.