Alternative gang- og sykkelruter til og fra Hvervenbukta

Gangveien mellom Hvervenbukta og gangbrua over E18 er stengt frem til nyttår. Vann- og avløpsetaten i Oslo samarbeider med Oppegård om å legge nye vann- og avløpsledninger. Det er skiltet alternative ruter for syklende og gående.

Fra 18. april og frem til 31. desember 2017 vil gangveien mellom brua over E18 og ned til Hvervenbukta være stengt. Oslo kommune legger nye vann- og avløpsledninger i samarbeid med Oppegård. Gravingen er også tilknyttet det fremtidige vann- og avløpsanlegget på Svartskog.

Vi prioriterer sikkerheten

Overingeniør Ersin Coskun fra Vann- og avløpsetaten i Oslo og prosjektleder Morten Andersen fra Askim Entreprenør ber folk vise respekt og forståelse for at vi må stenge gang- og sykkelveien. De forteller at i anleggsperioden vil anleggsmaskiner kjøre opp og ned, og veien vil i perioder ha åpne grøfter når rør og koblinger skal monteres. Videre forteller Coskun at Oslo kommune sammen med Oppegård kommune og Askim Entrepenør setter strenge krav til sikkerhet i og utenfor arbeidstiden. Ingen ønsker unødige ulykker.

Følg skiltingen

Oslo kommune har i samarbeid med Oppegård kommune skiltet alternative ruter til og fra Hvervenbukta (Ljansbruveien / Gamle Mossevei). På oversiktskartet ser du hvor du kan gå eller sykle i denne perioden. Vi har satt opp skilt på seks ulike steder i Mastemyrområdet. 

Gul linje = gående/syklende
Blå linje = kun syklende
Grønn linje = kun gående
Rød linje = stengt

Kontakter

Hvis du har spørsmål, kan du ta kontakt med:

  • Byggherre: Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune
    Døgnåpen tlf.: 23 44 00 00, e-post: kundesenter@vav.oslo.kommune.no
  • Entreprenør: Askim Entreprenør AS, tlf.: 906 26 252