Administrasjonssjef for Nordre Follo kommune

Stillingen som administrasjonssjef (rådmann) for Nordre Follo kommune er lyst ut.

Vi søker nå den som skal lede sammenslåingen av Oppegård og Ski til Nordre Follo kommune. Administrasjonssjefen skal fungere som prosjektleder for sammenslåingsprosessen fram til
1. januar 2020. Stillingen går da over til å være rådmann for den nye kommunen.

Du kan lese hele utlysningen på Webcruiter.  

Søknadsfrist 24. april 2017