Tragisk arbeidsulykke

Mandag ettermiddag skjedde det en tragisk arbeidsulykke ved Kolben i forbindelse med arbeid i høyden. En av kommunens medarbeidere ble kritisk skadet.

Våre tanker går til den ansatte, hans familie og nære kolleger. De får oppfølging fra kommunens støtteapparat.  

Kommunen har koblet inn Arbeidstilsynet og Politiet, som følger opp saken.

 

Lars Henrik Bøhler
Konst. rådmann