Hvem bør få frivillighetsprisen?

Kjenner du noen som gjør noe helt spesielt for fellesskapet? Vet du om en frivillig, en ildsjel som fortjener å bli satt ekstra pris på? Da bør du sende inn et forslag!

Vi søker nå etter kandidater til Frivillighetsprisen for 2016. Det frivillige arbeidet må ha betydning for lokalsamfunnet, eller innbyggere i Oppegård. Oppegård kommune deler ut prisen i samarbeid med Oppegård Avis og Østlandets Blad. 

Prisen kan gå til: 

  • En person/personer, institusjon eller organisasjon, som utfører uegennyttig innsats til beste for innbyggerne 
  • En person, forening eller gruppe, som har bidratt til bedret trivsel og livskvalitet for andre
  • Prisen skal honorere frivillig arbeid over et lengre tidsrom, eller er av betydelig omfang 
  • Det frivillige arbeidet kan være innenfor alle deler av samfunnslivet 

Forslag

Send forslag til Oppegård kommune, pb. 510, 1411 Kolbotn, eller på e-post til Formannskapskontoret. Prisen deles ut i januar 2017.

Du kan lese mer om frivillighetsprisen og hvordan du nominerer en kandidat under Frivillighetsprisen.

Frist for å sende forslag er 4. desember 2016