Stortings- og sametingsvalget 2017

Valgstyret har vedtatt at valget i Oppegård skal holdes søndag 10. og mandag 11. september 2017.

Det er endringer i valgkretsene. Stemmestedene blir i 2017 på ungdomsskolene. Oppegård deles inn i fire valgkretser: Ingieråsen, Hellerasten, Fløysbonn og Flåtestad.

Les mer under Valg 2017.