Møte i sentrumsutvalget 9. mars

Sentrumsutvalget har møte i Formannskapssalen i Oppegård rådhus onsdag 9. mars kl. 14.00 - 16.00. Møtet er åpent for publikum. Se innkalling og sakspapirer nedenfor.