Innbyggerundersøkelse om kommunereformen

Undersøkelsen starter mandag 11. april og totalt tusen innbyggere over 16 år får anledning til å si hva de mener om framtidens Oppegård.

I juni skal kommunestyret bestemme fremtidig kommunestruktur for Oppegård. I den forbindelse har kommunen engasjert Opinion til å gjennomføre en innbyggerundersøkelse for å høre innbyggernes syn på en eventuell kommunesammenslåing.

Resultatene fra undersøkelsen blir presentert på et åpent møte i kommunestyresalen tirsdag 3. mai kl. 17.00.

Les mer om kommunereformen