Bålforbudet opphevet

Brannvesenet i Follo har opphevet totalforbudet mot å gjøre opp ild i og i nærheten av skog og annen utmark.

Aktuelt

Bålforbudet opphevet, se Follo Brannvesens nettsider 
Oppdatert 20. mai 2016