Flere brikker på plass - utkast til felles plattform

Se resultatet etter dagens forhandlinger mellom Enebakk, Frogn, Oppegård, Ski og Ås. Forhandlingene fortsetter tirsdag kl. 08.00. De foregår i Kolben og er åpne for publikum.