Åpent møte om kommunereformen

Vi inviterer til åpent møte om Felles plattform for ny kommune i Follo, onsdag 25. mai kl. 18.00 i Oppegård rådhus.

Oppegård, Enebakk, Frogn, Ski og Ås har blitt enige om en felles plattform for ny kommune i Follo. Plattformen viser hva kommunene vil oppnå ved å bygge en ny, felles kommune og blant annet hva den nye kommunen skal hete, kommunestruktur, tjenestetilbud og politisk organisering på et overordnet nivå. Se Felles plattform for ny kommune i Follo.

Send innspill til informasjon@oppegard.kommune.no så snart som mulig.