Kulturskolen: Vil du bli elev?

Ønsker du å bli elev ved Oppegård kulturskole er søknadsfristen 1. juni. For de minste har vi tilbud om musikklek, rytmehuset, musikkstart og korsang. Vi har også instrumentalundervisning for voksne.

Kulturskolen gir individuell - og gruppeundervisning i vokal, piano, blåse-, stryke- og slagverks-instrumenter. I tillegg kommer piano- og strykeorkester, drama/teaterlek, animasjon og film, visuelle kunstfag, skapende skriving, kor og tilrettelagt undervisning.

Kulturskolen ønsker å

  • gi elevene opplæring i samsvar med egne evner og forutsetninger
  • utvikle elevens kunstneriske og skapende evner. Fremme forståelse for kunst som en allmennmenneskelig uttrykksform
  • utvikle elevens evner og anlegg ut fra den enkeltes forutsetninger
  • være en ressurs for skolen og kulturlivet
  • legge til rette for samhandling på tvers av kunstfagene

Samspill

Kulturskolen legger vekt på samspill og samarbeid, i og på tvers av instrumentgruppene. Hensikten med dette er å gi ny inspirasjon, en opplevelse av å ta i bruk flere musikalske uttrykk og utnytte sin kreativitet.

Søknadsfristen er 1. juni

Vi du bli elev må du søke via vår søkeportal. Er det noe du lurer på, så er kulturskolens tlf.  66 81 50 30. Kulturskolen holder til i Kolben, 3. etg.

Mer om Oppegård kulturskole