Ny rådmann i Oppegård

Rådmann Anne Skau slutter 7. august. Kommunestyret vedtok i dag å konstituere kommunalsjef Lars Henrik Bøhler i stillingen fra 8. august og fram til ny rådmann er på plass, senest 31. desember 2017.

Konstitueringsperioden kan bli endret på grunn av vedtak og framdrift i kommunereformarbeidet.  

Kommunalsjef for organisasjonsutvikling

Seksjonsleder Monica Lysebo går inn i stillingen som kommunalsjef for organisasjonsutvikling i den perioden Bøhler fungerer som rådmann.