Ny rådmann i Oppegård

Rådmann Anne Skau slutter 7. august. I april nedsatte formannskapet et ansettelsesråd, som fikk i oppgave å konstituere en ny rådmann. Ansettelsesrådet anbefaler å konstituere kommunalsjef Lars Henrik Bøhler i stillingen fram til ny rådmann er på plass senest 31. desember 2017.

Konstitueringsperioden kan bli endret på grunn av vedtak og framdrift i kommunereformarbeidet.  

Politisk behandling

Administrasjonsutvalget behandler ansettelsesrådets forslag 14. juni. Saken sendes så videre til kommunestyret for endelig behandling 20. juni.  

Kommunalsjef for organisasjonsutvikling

Hvis kommunestyret vedtar ansettelsesrådet innstilling, vil seksjonsleder Monica Lysebo gå inn i stillingen som kommunalsjef for organisasjonsutvikling i den perioden Bøhler fungerer som rådmann.