Bestillerkontoret har flyttet til rådhuset

Fra og med denne uken er Bestillerkontoret å treffe på rådhuset. Ny besøksadresse er Kolbotnveien 30, 1410 Kolbotn.

Kontoret har samme telefonnummer som tidligere, tlf. 66 81 90 90. De har telefontid mandag til fredag mellom kl. 08.00 og 15.30.

Bestillerkontoret har ansvar for tildeling av følgende tjenester:

  • Institusjonsplasser; langtids- og avlastningsopphold, rehabiliterings- og vurderingsopphold
  • Dagsenter
  • Praktisk bistand, herunder Frie Brukervalg, følge opp kontrakt med privat leverandør
  • Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
  • Individuell plan
  • Omsorgsboliger og trygdeboliger
  • Vederlagsberegning for opphold i institusjon
  • Koordinerende enhet for re-/habilitering. Dette innebærer blant annet kontakt med sykehusene angående pasienter fra Oppegård, som trenger kommunale tjenester

På nettsidene våre finner du mer informasjon om Bestillerkontoret.