Informasjonsmøter på skolene

Alle skolene i Oppegård arrangerer informasjonsmøter for foreldre til elever som skal begynne på 1. eller 8.trinn til høsten. I oversikten under finner du når og hvor de ulike skolene har sine møter i løpet av våren.