Flerkulturell lunsj på søndag

Bli kjent med folk fra hele verden. DELTA arrangeres i biblioteket i Kolben. Du får servert gratis lunsj.

Det blir parallelle opplegg med samtaler for voksne og lek og spill for småbarn, større barn og ungdom. DELTΔ passer for enslige og familier i alle aldre.

Etter arrangementet kan du melde deg på aktiviteter arrangørorganisasjonene tilbyr, hvis du ønsker det.

Søndag 7. februar kl. 13.00-15.00

Les mer på bibliotekets nettsider.

Neste arrangement er søndag 13. mars

DELTA arrangeres i samarbeid med:

  • Oppegård Røde Kors
  • Frivillighetssentralen
  • Framtiden i våre hender Oppegård
  • Refugees Welcome to Follo
  • Oppegård kvalifiseringssenter
  • Rotaryklubbene i Oppegård

Alle er velkommen!