Områderegulering for Kolbotn sentrum

Forslag til områderegulering for Kolbotn sentrum er lagt ut til offentlig ettersyn så alle interesserte kan uttale seg. Fristen er 5. januar. Har du spørsmål til planen, kan du møte opp på rådhuset onsdag 7. desember kl. 13.00 - 18.00.

Formålet med reguleringen er å utvikle Kolbotn til et bymessig sentrum med gode bomiljøer, handel, service og en tilgjengelig stasjon. Utvikling av Kolbotn skal bidra til miljøvennlige løsninger og klimanøytralitet. Planen skal legge til rette for at det blir enkelt å gå, sykle og bruke kollektivtransport.

Se dokumentene og send innspill til planen.

Åpent plankontor på rådhuset

Onsdag 7. desember kl. 13.00 – 18.00 er det åpent plankontor i foajeen på rådhuset. Ansatte i administrasjonen vil være til stede og svarer på spørsmål om sentrumsplanen.