Mange innspill om Kolbotn sentrum

Det har kommet inn mange innspill til områdereguleringen for Kolbotn sentrum. Du kan lese innspillene her på nettsiden.

Områdereguleringen for Kolbotn sentrum ligger nå ute til høring. Kolbotn sentrum skal utvikles til et bymessig sentrum med gode bomiljøer, handel, service og en tilgjengelig stasjon. Forrige sentrumsplan tok for seg vestsiden av jernbanen, mens man i denne runden skal se på hele sentrum.

I saksfremlegg med planbeskrivelse og tilhørende dokumenter kan du se hvordan Kolbotn sentrum er tenkt utviklet.

Planen ble lagt ut til høring 24. november. Det har allerede kommet en rekke innspill til planen. Her kan du se høringsdokumenter og høringsuttalelser.

Frist for å komme med innspill er 5. januar 2017