Detaljregulering av Skogsåsen

Oppegård kommunestyre har vedtatt detaljregulering for Skogsåsen.

Detaljreguleringen legger til rette for å utvikle et nytt boligområde med nærhet til offentlig kommunikasjon, lokalsenter og store rekreasjonsområder.

Her kan du lese mer om detaljregulering av Skogsåsen.