Unngå hagerømlinger

Har du ryddet i hagen? Har du mye hageavfall du vil bli kvitt, men ikke helt vet hvor du skal gjøre av? I Oslo og Akershus er det gratis for hageeiere å kvitte seg med hageavfallet på forsvarlig og lovlig vis.

Hvis du leverer hageavfall på mottak kan du hindre at planter fra din hage truer vårt biologiske mangfold.

Truer mangfoldet

Visste du at hageplanter som spres i naturen er en av de største truslene mot biologisk mangfold? Hele 70 prosent av arter på Norsk svarteliste er blomsterplanter. Vanlige planter som ikke er en trussel i hagen, kan være til skade hvis de kommer på avveie. I naturen kan de konkurrere ut sjeldne og truete arter, bringe med seg skadelige sopp og insekter, endre jordsmonnet og overta store arealer. Et eksempel er kanadagullris som i dag dekker store arealer i Oslo og Akershus eller hagelupin som i tillegg til å konkurrere ut andre planter, endrer jordsmonnet.

Lever på hageavfallsmottak

For å hindre at hageplanter spres i naturen er det viktig at planterester, røtter og frø fra svartelistede arter leveres til hageavfallsmottakene i kommunen. Finn mer informasjon om din kommune hos Follo Ren.

Oppegård gjenvinningsstasjon ligger på Sofiemyr. Det er gratis å levere hageavfall til mottaket. For andre typer avfall må du betale. Derfor er det lurt å ta hageavfall og annet avfall hver for seg hvis du må kjøre flere runder.

Komposter selv

Hageavfall kan også komposteres i egen hage. Hagerømlinger må ikke legges i kaldkompost. Kompost med god varmgang dreper imidlertid de fleste frø, og prosessen går dessuten mye raskere.

Tips kommunen din

Kommunen ønsker tips om forekomster av fremmede arter i friområder, vegkanter og restarealer.

Mer informasjon

Se mer informasjon om hagerømlinger.