Svømmehallen er åpen igjen!

Dusjanleggene i svømmehallen er nå trygge og forsvarlige for bruk og vi beklager de ulemper driftsstansen har medført. Svømmehallen kan tas i bruk for publikumsbading fra i dag, 22. april kl. 16.00.

De nye bakterieprøvene som ble tatt i dusjanlegget til svømmehallen er godkjent. I møte mellom Nordkjemi, kommunelege, miljørettet helsevern og virksomheten er det bestemt at svømmehallen kan gjenåpnes.

Vi har gjort forbedringer på rørsystemet for å forsikre oss om at det ikke finnes noen blindsoner i anlegget hvor legionella kan trives.

Anlegget har blitt gjennomspylt for å fjerne eventuell ny vekst av legionella, og dette vil bli gjennomført ukentlig inntil vi har et kontinuerlig behandlingssystem på plass.

Vi tar hyppige bakterieprøver av vannet for å forsikre oss om at alt er i orden.

Her kan du lese mer om svømmehallen og åpningstider.