Næringskonferansen – noe for deg?

Næringskonferansen i Follo arrangeres i år for åttende gang onsdag 20. april på Rosenholm Campus i Oppegård.

Årets konferanse skal gi innspill til bedrifter og til regionale myndigheter om hvordan en kan arbeide for å bidra til grønn omstilling, og hvilke muligheter omstillingen gir for næringslivet i Follo.

For påmelding og mer informasjon:

Næringskonferansen i Follo 2016