Møte i kommunereformutvalget

Kommunereformutvalget har møte i Oppegård rådhus onsdag 27. april, kl. 08.30. Møtet er åpent for publikum. Se innkalling.

27. april - innkalling

Se også innkalling og referater fra tidligere møter i Kommunereformutvalget.