Møte i kommunereformutvalget

Kommunereformutvalget har møte i Oppegård rådhus torsdag 21. april, kl. 16.00. Møtet er åpent for publikum. Se innkalling.

21. april - innkalling

Se også innkalling og referater fra tidligere møter i Kommunereformutvalget.