Ekstraordinært formannskapsmøte

Ordføreren har innkalt formannskapet til et ekstraordinært møte 21. april kl. 17.00 i forbindelse med at rådmannen er innstilt i stillingen som fylkesrådmann i Østfold fylkeskommune.

Det er én sak til behandling:

Rådmann Anne Skau er innstilt i stillingen som fylkesrådmann i Østfold fylkeskommune. Hun vil takke ja til stillingen hvis fylkestinget følger innstillingen fra administrasjonsutvalget.

Ordføreren ønsker å diskutere den videre prosessen.

Se Møtekalender