Stor interesse for Kolbotn sentrum

Kommunen er opptatt av medvirkning og ønsker innspill fra innbyggerne. Onsdag 13. april var ca. 160 engasjerte mennesker samlet til informasjonsmøte i Kolben.

Ordfører Thomas Sjøvold innledet og ønsket velkommen, mens kommunalsjef Espen Dag Rydland og prosjektleder Ingunn Kvernstuen orienterte om planarbeidet. Etterpå ble det åpnet for spørsmål og innspill fra salen. Temaer som kom opp var bl.a. trafikken på Skiveien, blokkbebyggelse, tetthet og høyder, gangvei rundt Kolbotnvannet, boliger for yngre mennesker og hvilke krefter som styrer utviklingen.

Se presentasjonen som ble holdt på møtet.

Ser mer informasjon om utviklingen av Kolbotn sentrum.