Reflekstelling

Denne høsten har det blitt hevdet på flere sosiale medier at det er lovpålagt å benytte refleks i mørket. Dette stemmer nok ikke, - selv om Trygg trafikk ønsker det og bl.a. Finland har innført påbud.

Det man imidlertid vet er at om lag 35 prosent av dødsulykkene skjer med gående i mørket og at kun fem prosent av alle fotgjengere som blir påkjørt og skadet bruker refleks.  De fleste av oss har antagelig kjørt i mørket og plutselig blitt oppmerksom på et menneske som beveger seg, uten refleks, og vi kjenner hvor fort det kunne gått galt.

VI HAR INGEN Å MISTE, og ønsker å sette fokus på nødvendigheten av å bruke refleks.

De kommende ukene kommer vi til å ta tilfeldige tellinger i klassene på antall refleksbrukere.  Mange har refleks på sekken, som jo er veldig kjekt og praktisk.  Men hva når barna skal på trening om kvelden?

Vi på skolen håper dere støtter opp om fokuset vårt og at dere er med på å følge det opp.  Det kan dere bl.a. gjøre ved å sørge for at deres barn har refleks på seg hver gang han eller hun er ute i tussmørket. 

1351244456000_refleks_til_nettet_4566747978x1200r.jpg

Mørkekvelden 4. desember

Vi minner også om mørkekvelden for 2. og 5.trinn i regi av FAU torsdag 4. desember.   Egen invitasjon er sendt ut til trinnene. Les mer på : Mørkesaksjon 2014