Informasjon om barnetoget 17. mai på Kolbotn

Greverud skal gå som første skole i toget på Kolbotn. Det blir oppmøte ved Kiwi på Solbråtan senest kl. 10.30.

Oppmøte

Greverud skal gå som første skole i toget på Kolbotn.  Det blir oppmøte senest kl. 10.30 på parkeringsplassen ved Kiwi (ved rundkjøringen Skiveien/Sønsterudveien). Selve hovedtoget vil ta omtrent 30 minutter fra Kiwi til Kolbotn.

Dette skal være et barnetog. Det er derfor ikke ønskelig at flere voksne enn de som får beskjed på forhånd deltar i toget.

Det blir ikke mulig å parkere biler på plassen ved Kiwi eller nedenfor Solbråtan stasjon. 
Det henstilles til å ta toget.  Nærmeste togstasjon er Solbråtan.

Henting etter toget

17mai_paa_kolbotn.jpg

Elevene hentes i Kolbotnveien ned mot bommen ved sydenden av Ingiertunnelen (kulverten).

I Kolbotnveien vil skolene samle seg etter hvert som de kommer inn i veien. Vi holder skolefanen høyt, slik at dere kan se oss. Ikke ta barnet ditt ut av toget før oppløsningsstedet, da mister vi oversikten. Når du henter ditt barn er det viktig at du sier fra til de voksne som har ansvaret slik at barnet blir «krysset ut».

Korpsene tar til høyre og inn på parkeringsplassen ved rådhuset. Ungdomsskolene skal ta til venstre ned Strandliveien mot Kolbotn torg/Kolben og løser seg opp selv.

Annen Praktisk informasjon

Det kan bli trangt pga alle menneskene, men med smidighet og samarbeid bør dette la seg løse på en god måte. Til informasjon kan vi opplyse at Røde Kors kommer til å ha sin base ved inngangen til Kolben, og skal være et møtepunkt om noen skulle komme fra hverandre.  Det vil også være mulig å bruke toalettene i Kolben.