Gå til skolen - tryggere skolevei

I samarbeid med Kiwi Oppegård, Bama, Statens veivesen og Trygg Trafikk arrangerer vi gå-aksjonen «Gå til skolen – Tryggere skolevei». Startskuddet for aksjonen er førstkommende mandag 15.september kl. 08.15 – 08.50 ved inngangen til skolegården ved den store parkeringsplassen.

Gå til skolen – tryggere skolevei!

Det vil bli delt ut gratis frukt og grønnsaker fra våre sponsorer Kiwi Oppegård og Bama. Vi oppfordrer alle til å  tilrettelegge slik at barna kan gå eller sykle til skolen denne dagen, men også  resten av åretJ. Å gå eller sykle til skolen gir god mosjon, mindre trafikk = tryggere skolevei og mindre forurensing!

Gå til skolen høsten 2012

Noen klasser er også med på fylkeskonkurransen der målet er at flest mulig elever går eller sykler til skolen hver dag i løpet av to 6-ukersperioder i skoleåret. Klassen er da med i trekningen av fine premier. Kontaktlærer gir beskjed om konkurransen gjelder ditt barns klasseJ

Lykke til med gå-aksjonen!

Med vennlig hilsen

Eivind Aas Bergsjø
Undervisningsinspektør 1.-3.trinn
Greverud skole
Tlf: 66 81 31 02