Nye førsteklassinger 2015

Velkommen som foreldre og førsteklassinger på Tårnåsen skole!

Vi håper dere vil trives hos oss.

De første møtene og treffpunktene blir:

Onsdag 25. mars kl. 18.00 – ca. 19.30

Del 1: Informasjon fra rektor, leder av foreldrerådets arbeidsutvalg, helsesøster, pedagogisk psykologisk tjeneste og barneverntjenesten

Torsdag 21. mai kl. 18.00 – ca. 20.00

Del 2: Hva gjør vi på 1. trinn? Presentasjon av lærerne, informasjon om skolefritidsordningen.

Torsdag 4. juni kl. 17.30 - 19.00

Besøksettermiddag for barn og foreldre.