116 117 til legevakten

Fra 1. september innføres et nytt nasjonalt legevaktsnummer 116 117 for hele Norge. Du kan da ringe dette nummeret uansett hvor du er i Norge, og vil bli viderekoblet til nærmeste legevakt.

I Oppegård kommune har vi i mange år hatt eget legevaktsnummer som det har vært mulig å ringe hele døgnet; 66 80 70 00.

Kommunen har bestemt at det fra 1. september fortsatt skal kunne være mulig å benytte telefonnummer 66 80 70 00 for å komme frem til daglegevakten på hverdager fra kl. 07.00-18.00.

Etter kl. 18.00 må du ringe det nye nummeret 116 117.  Det er ansatte på Follo legevakt i Ski som besvarer 116 117 hele døgnet. Dersom du ringer dette nummeret når kommunen har egen daglegevakt, vil du få beskjed om å ringe det legesenteret som har legevakt.

Fastlegen
Fastlegen er din hovedkontakt inn i helsevesenet. Hvis det er mulig, skal du alltid ringe fastlegen først.

Akutt hjelp
Hvis det er akutt og står om liv, skal du ringe 113.