Ansvarsområde

Utvalget har et særlig ansvar for å ivareta lov- og avtalefestet medbestemmelse. De fører tilsyn og kontroll med kommunens forpliktelser overfor arbeidstakerne i henhold til lov, forskrift og avtaler. Utvalget skal også bidra til å utvikle kommunens personalpolitikk.

Innenfor personal- og arbeidsgiverområdet har kommunestyret gitt svært mange fullmakter til Rådmannen. Til daglig er det seksjonsleder til Organisasjon og tjeneste som forvalter disse fullmaktene.

Utvalgssekretær

Kristin Holler, formannskapssekretær,
Tlf. 66 81 89 61, e-post Kristin Holler