Vi søker nå den som skal lede sammenslåingen av Oppegård og Ski til Nordre Follo kommune. Administrasjonssjefen skal fungere som prosjektleder for sammenslåingsprosessen fram til
1. januar 2020. Stillingen går da over til å være rådmann for den nye kommunen.

Søknadsfrist 24. april 2017