Trinn / klasse

Aktivitet

Tidspunkt

1. klasse

1. klasse

Gjenglemt tøy

Gå til skolen aksjonen

Hele året

Aug-Sep

2. klasse

17.mai kafé

Jan-mai

3. klasse

Julegrantenning

27. november

4. klasse

17.mai Lekeland

Jan-mai

5. klasse

5. klasse

Valgkomité FAU

Boknatt

Hele året

Høsten

6. klasse

Turmarsj

23. oktober

7. klasse

Vedlikehold av Bingen

Vedlikehold av skiløype

Våren

Høsten

Alle

Dugnad

Våren

Alle

Tårnuka

Skolestart

Gjenglemt tøy

Det finnes en glemmekasse i første etasje for 1. og 2. trinn, og en i andre etasje for 3. og 4. klassene. Det samles opp mye gjenglemt tøy på skolen. Siste fredag hver måned tømmes glemmekassene og tøyet flyttes over i søppelsekker som står under trappen i administrasjonsbygget. Tøy som ikke hentes går videre til Tårnåsen skolekorps og deres loppemarked.

Gå til skolen aksjonen

Gå til skolen-aksjonen er todelt med én uke om høsten og én uke om våren. Aksjonen har som målsetting at flest mulig barn skal gå til skolen og da gjerne i gågrupper.

17. mai kafé og lekeland

Det arrangeres lekeland og kafé i skolegården hver 17. mai i regi av FAU og Tårnåsen skolekorps. Det er 2. trinn som er ansvarlig for å arrangere kafeen samt bidra med å samle inn premier til lekelandet.

Overskuddet fra arrangementet deles mellom korpset og FAU. FAU gir 25 % videre til 4. klassetrinnet som bidrag til leirskolesparing.

Julegrantenning

Første søndag i advent arrangerer FAU i samarbeid med Tårnåsen skolekorps julegrantenning på skolen. Det servers pepperkaker og gløgg og det blir sang rundt juletreet. Det er 3. trinn som har ansvar for dette arrangementet.

Valgkomité FAU

Styret i FAU består av 6 personer. De velges for 2 år om gangen. Hvert år velges 3 nye personer inn i styret for å sikre kontinuitet og fornyelse.

Ønsker du å stille til valg, kontakt en av FAU-representatene fra 5. trinn.

Boknatt

Boknatt arrangeres på høsten for 5. trinn. For å øke leselysten hos barna våre arrangeres boknatt hvor en forfatter inviteres for å lese fra egne bøker, samt for å fortelle om hvordan en bok blir til og for å inspirere barna til å skrive mer.

FAU støtter arrangementet med 1500 kroner. 

Turmarsj

Turmarsj arrangeres samme dag som TV-aksjonen. Vi har en natursti rundt skolens område, samt kafé i gymsalen. Inntaktene tilfaller årets TV-aksjon.

Vedlikehold av Bingen og skiløypa

Bingen og skiløypa må vedlikeholdes kontinuerlig. Dettes gjøres henholdsvis på våren og høsten.

Dugnad

Dugnad arrangeres hver vår i samarbeid med skolen.

Tårnfesten ved skolestart

Tårnfesten skal fungere som en pangstart på foreldrenes arbeid med å lage trygge rammer for barna det kommende året. Det er et sosialt arrangement der målet er at barn og voksne skal være sammen en ettermiddag, bli bedre kjent på tvers av klasser og trinn og få en trygg og god start på skoleåret. Det er FAU-styret som organiserer dette arrangementet, men hele FAU deltar ved gjennomføringen.