Åpningstider i kommunale barnehager

De kommunale barnehagene er åpne fra mandag til fredag kl. 7.00 – 17.00. 
Åpen barnehage er åpen mandag og torsdag kl. 10.00 – 13.00.

Åpningstider i private barnehager

Rikeåsen barnehage

Åpningstid: Kl. 07.00 - 17.00.
Redusert åpningstid jul og påske.

Sofiemyråsen barnehage

Åpningstid: Kl. 07.00 - 17.00.
Redusert åpningstid jul og påske.

Svartskog friluftsbarnehage SA.

Åpningstid: Kl. 07.30 - 16.45.

For informasjon om når barnehagene er stengt, se plandager og ferie i menyen.