Rådhuset

har ordinær åpningstid fra kl. 08.00 til kl. 15.30.

Kemneren

følger rådhusets åpningstid.

Biblioteket

Fra mandag 18. juni til og med lørdag 18. august:
Betjent:
Mandag – onsdag kl. 10.00–16.00
Torsdag kl. 10.00–19.00
Fredag og lørdag kl. 10.00–15.00
Meråpent:
Åpent for alle lånere: mandag – fredag kl. 08.00–10.00
Meråpent for lånere med kontrakt: hver dag kl. 07.00–22.00

Barnehagene

De ordinære kommunale barnehagene har stengt uke 28 og 29.
Åpen barnehage følger skolens ferie- og fridager. Siste dag før sommeren er mandag 18. juni. Første dag etter sommeren er mandag 20. august. 

Skolene

har siste skoledag fredag 22. juni. Skolestart er torsdag 16. august.

SFO

har stengt ukene 27– 30.

Sofiemyr svømmehall

har stengt i skolens sommerferie.

Østre Greverud Idrettshall og Greverudhallen

har stengt i juli.

OMA

har stengt i ukene 29, 30 og 31.

Fritidssentrene

har sommerstengt, men åpner igjen fredag 31. august.
Sommerturer i uke 25/26 og 32/33.

Kulturskolen

har stengt ukene 27–31.

Hjørnet ungdomskafé

har stengt fra 23. juni til 8. august.
Fra 8. august til 30. august, kl. 13.00–19.00, onsdag, torsdag og fredag.
Fra 31. august er det normale åpningstider.

Utekontakten

har stengt fra 9. juli til og med 1. august

Frivillighetssentralen

har stengt i ukene 27–32.

Helsetjenestene

 • Legevaktstelefonen i Oppegård er tlf. 66 80 70 00.
 • Kolbotn helsestasjon er åpent alle dager, kl. 08.00–15.30. 
  • Mandag, tirsdag og torsdag er telefonen åpen fra kl. 08.00–10.30 og fra kl. 12.30–15.00.
  • Onsdag er telefonen åpent fra kl. 08.00 til kl. 11.30
  • Fredag er telefonen åpen fra kl. 08.00-11.30 og fra kl. 12.30–13.30
 • Ungdomshelsestasjonen er åpent mandager kl. 14.30–15.30. Stengt i uke 30 og 31.
 • Lokalt hjelpemiddellager er åpent i hele sommer. Besøkstid fra kl. 08.15–10.00.
  Telefontid: kl. 12.00–14.00.
 • Toppenhaug legesenter har åpent kl. 08.30–14.00, men stengt onsdager og fredager i ukene 28– 30. 

Tårnåsen aktivitetssenter og Aktiv på dagtid

Se nettsiden til Tårnåsen aktivitetssenter for sommeraktiviteter

Seniorsentrene

 • Kolbotn seniorsenter er stengt ukene 27– 30.
 • Toppenhaug seniorsenter er stengt ukene 28 og 29.