- I høst åpnet Greverud sykehjem en palliativ enhet og nå har dere igjen tatt utfordringen og jobbet med å etablere seks alderspsykiatriske plasser, sa ordfører Thomas Sjøvold, som var invitert til åpningen av de nye alderspsykiatriske plassene.

Alderspsykiatri er en spesialisert del av psykiatri som har til oppgave å diagnostisere og behandle eldre med psykiske lidelser.

- Det er stort behov for økt satsning innenfor alderspsykiatri i Norge, derfor er det svært gledelig at Oppegård kommune nå har etablert plasser dedikert til denne pasientgruppen, sier Sjøvold.

- Jeg gratulerer dere med nok et nytt tilbud på Greverud og ønsker dere lykke til.

Har fått tilført masse kompetanse

Virksomhetsleder Vibeke Harr fortalte at det er et stort behov for slike plasser og vi har i oppbygningen av denne tjenesten samarbeidet med spesialist helsetjenesten og Skytta Døgn, DPS Groduddalen (Akershus universitetssykehus HF).

- Vi har fått tilført masse kompetanse gjennom hospitering hos Skytta og vi har også vært andre steder for å få mer kunnskap om alderspsykiatri. I tillegg har vi ansatt en ny psykiatrisk sykepleier.

Ensomhet og isolasjon er den største fare

Avslutningsvis hold Kari Os Eskeland (75), spesialist i psykiatri, med alderspsykiatri som fordypningsområde et interessante og innsiktsfulle foredrag.

Eskeland startet arbeidet med alderspsykiatrien for snart tyve år siden, og inntil nylig arbeidet hun som overlege i landets første alderspsykiatriske poliklinikk, etablert på Gaustad sykehus i 1992.

Hun fortalte i hovedsak om alderspsykiatri og omsorgsarbeid som omhandler psykiske lidelser hos eldre. Pasienter som er innskrevet i hjemmetjenesten eller bosatt på sykehjem har ofte et sammensatt sykdomsbilde, med både somatiske og psykiske lidelser. Mange helsearbeidere kan oppleve psykiske lidelser som skremmende og vanskelig, både faglig og menneskelig.

Hun sa avslutningsvis at ensomhet og isolasjon er den største fare for alderspsykiatriske lidelser.

Åpning av psykiatrisk avdeling Greverud sykehjem Vibeke og Kari.jpg
Virksomhetsleder Vibeke Harr (tv) takker Kari Os Eskeland for et inspirerende foredrag.