Forslag til områderegulering for nye lysløyper i Oppegård nord er lagt ut til offentlig ettersyn frem til 18. mai 2018.

Målet med reguleringen er å legge til rette for:

  • forlengelse av lysløypenettet nordover fra Fløysbonn, slik at bebyggelsen på Hellerasten og Tårnåsen knyttes til lysløypenettet i sør
  • legge grunnlag for å knytte sammen Oppegårds lysløypenett med lysløypa på Grønliåsen i Oslo kommune og lysløypenettet i Ski kommune
  • bygging av reservevannsledning mellom Oslo og Oppegård

Her kan du se dokumentene som er lagt ut til offentlig ettersyn.

Plankontoret er åpent:

Torsdag 12. april kl. 16.00-18.00
Onsdag 18. april kl. 15.00-17.00

Her kan du treffe saksbehandleren og stille spørsmål om planen.