Regjeringen har besluttet at Politiets nasjonale beredskapssenter skal planlegges på Taraldrud i Ski kommune. Justis- og beredskapsdepartementet har utarbeidet et forslag til planprogram og inviterer til et åpent møte:

Onsdag 2. november kl. 18.30 på Quality Hotel Mastemyr

Les mer om dette på Justis- og beredskapsdepartementets nettsider